SİSBİS

SİSBİS Nedir?

Sigorta Suistimalleri Bilgi Paylaşım Sistemi (SİSBİS), üçüncü şahıslardan ve sigorta şirketlerinden sağlanan "Yanlış Sigorta Uygulamaları" ve sigorta suistimaline konu olabilecek verilerin tutulduğu merkezi bir veri tabanıdır.

Sigorta Suistimali: Haksız kazanç elde etmek amacıyla Sigorta şirketinin kararını etkileyecek şekilde bilgi veya belgelerin saklanması, değiştirilmesi ya da kasıtlı olarak maniple edilmesidir. Yanlış Sigorta Uygulamaları: Sigorta mevzuatına göre; Yanlış Sigorta Uygulaması, sigorta ilişkisi içerisindeki tarafların ya da bu ilişkide rol oynayan kişilerin bir veya birkaçının haksız menfaat sağlanmasına yönelik yapılan her türlü fiili ifade eder.

SİSBİS; oto, yangın, mühendislik, nakliyat, sağlık, hayat, ferdi kaza, bireysel emeklilik, tarım sigortaları vb. tüm sigorta dallarını kapsar.

SİSBİS'in Amacı Nedir?

Sigorta Şirketleri İçin;

 • Sigorta suistimali kaynaklı finansal kaybın azaltılması.
 • Risklerin teminat kapsamına alınıp alınmaması konusunda fikir vermesi.
 • Risklerin fiyatlanması konusunda daha doğru karar alma imkanı sağlaması.
 • Suistimal yapmaya yatkın kişilerin hareket alanlarını kısıtlayarak, suistimalin önüne geçilmesi veya azaltılması.
 • Suistimalin tespit edilmesi ve önlenmesi ile sigorta sistemine olan güvenin arttırılması.

Sigortalılar İçin;

 • ​Dürüst sigortalının haklı menfaatlerinin korunması.
 • Prim maliyetlerinin düşürülmesi.

Sigortalıların ve Sigorta Şirketlerinin Paylaşabileceği Sigorta Sahtekarlığı Durumu Örnekleri

 • Mahkemede karara bağlanmış suistimal durumları.
 • Savcılık soruşturmasına konu hasar başvuru durumları.
 • Şirketçe ortaya çıkarılan suistimal durumlarında sigortalıdan feragatname alındığı durumlar;
  • Sahte belgeli hasar başvuruları,
  • Gerçek dışı beyana dayalı şüpheli hasar başvuruları, yalan beyan tespiti (mevcut hastalığın bildirilmemesi gibi),
  • Hasardan sonra poliçe düzenlenmesi durumu,
  • Alkol / yetersiz ehliyet nedeniyle sürücü değişikliği tespiti,
  • Kurgu hasar tespiti (Giydirme hasar, yanaştırma hasar gibi).
 • Sahte hasar şüphesi ile reddedilen ve sigortalının şirketi dava ettiği durumlar.
 • Alkollü araç kullanımına ilişkin durumlar (Alkollü araç kullanımı nedeniyle reddedilen durumlarda sürücü riski bilgileri paylaşımı).
 • Sürücü bilgilerine ilişkin durumlar, (Yetersiz sürücü belgesi nedeniyle reddedilen durumlarda sürücü riski bilgileri paylaşımı).
 • Şirketlerin sahtekarlık şüphesiyle ek araştırma gereksinimi duyduğu durumlar.
 • Sigortalı tarafından yapılan temaruz (hastaymış gibi gösterme) girişimleri.
 • Kasıtlı zarar (mala veya cana zarar verme).
 • Hizmet sağlayıcı kurum tarafından yapılan suiistimaller.
 • Aynı hasara ilişkin birden fazla ve /veya mükerrer kurumdan tazminat talep edilmesi.

Yanlış Sigorta Uygulamaları Bilgilendirmesi Hakkında

Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sıfatına haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede (Güncelleme RG 8.1.2016-29587) yayımlanan "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.