Hakkımızda

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde 2015 yılında faaliyete başlayan Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu (SİSEB), sigorta sektörünün suistimal ile mücadelesine destek vermek ve bu konudaki finansal kayıpları engellemek amacıyla kurulmuştur. SİSEB, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de haksız kazanç elde etmek amacıyla suistimal yapan kişilerin yoğunlaştığı sektörlerden biri olan sigorta sektöründeki özellikle organize suistimallerin engellenmesi ve analitik modeller ile erken uyarı sistemlerinin geliştirilerek, toplumda “Sigorta suistimali suçtur” algısının oluşturulması ve sigorta sistemine olan güvenin arttırılması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. SİSEB’in yasal dayanakları; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 31/B ve 32inci maddesi, Yanlış Sigorta Uygulamaları’nın Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve yanlış sigorta uygulamasının suç mahiyetinde olduğunu tespitinde Türk Ceza Kanunu’nun (158.k ) nitelikli dolandırıcılık maddesidir. Sigorta sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında; finansal kayıpların azaltılması, koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması, sektörün ihtiyaç duyacağı verilerin analiz edilerek özel raporların paylaşılması, sigorta suistimali ile mücadele için farkındalık eğitimlerinin planlanması, suistimal tespit edici ve önleyici faaliyetlerin geliştirilmesi, teknik analiz ve karar süreçlerine etkin katılımın sağlanması, gerekli hukuksal altyapının sağlanması ve mevzuat değişikliklerinin hayata geçirilmesi SİSEB’in ana faaliyetleri arasında sayılmaktadır.