Hakkımızda

Eylül 2015 yılında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde faaliyete başlayan Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu (SİSEB), Sigorta sektörünün suistimal ile mücadelesine destek vermek ve bu konudaki finansal kayıpları engellemek amacıyla kurulmuştur. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de haksız kazanç elde etmek amacıyla suistimal yapan kişilerin yoğunlaştığı sektörlerden biri olan sigorta sektöründeki özellikle organize suistimallerin engellenmesi ve analitik modeller ile erken uyarı sistemlerinin geliştirilerek, “Sigorta suistimali suçtur” algısının oluşturulması SİSEB'in ana misyonunu oluşturmaktadır. Büronun temel dayanak noktası 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun Yanlış Sigorta Uygulamaları Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliktir.