Suistimal ile Mücadele Eğitimleri

SUİSTİMAL İLE MÜCADELE EĞİTİMLERİ
 
SİSEB (Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu)’ in sigorta sektöründeki suistimallerle mücadele ile ilgili düzenlediği eğitimler bu yıl da devam etmektedir. Dış tahkikatçılar için hazırlanan Oto Sigortalarında Hasar Araştırmacılığı Mesleki Sertifikalandırma Programı Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) ile iş birliği yapılarak düzenlenmiştir. Bu eğitim ile hasar araştırmacılarının tahkikat faaliyetlerinin sigorta dinamikleri çerçevesinde süreç yaklaşımı ve tüm araştırma uygulamalarının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi ile katılımcının mesleki yetkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.
 
2018 yılı Mart ayında TSEV bünyesinde düzenlenen ve 3 gün süren eğitimdeki hedef kitle; sigorta şirketleri ile işbirliği içerisinde bulunarak dışardan hizmet veren hasar araştırmacıları yani tahkikatçılardır. Eğitim esnasında örnek vakaları karşılıklı  fikir alışverişinde bulunarak değerlendirme fırsatı yakalayan katılımcılar, beyin fırtınası yaparak ve eğitmenlere sorular sorarak verimli bir eğitim süreci geçirmişlerdir.
 
Bu tip eğitimlerle, hasar araştırma çalışmalarında hukuken daha detaylı olarak bakılması gereken durumlar incelenmiş, hasar ve hukuki süreçler ile hasar araştırmacısının faaliyetleri ve ilişkisinin ortaya konulmasına yönelik yeni trendler ele alınarak tüm katılımcıların bilgilerinin güncellenmesine olanak sağlanmıştır.
 
Üç günlük devam eden eğitim boyunca; Dünyada ve Türkiye’de suistimal ile mücadele, efektif fraud yönetimi, analitik model ve iş kuralları, Yanlış Sigorta Uygulamaları, organize vakalar, sigorta sözleşmesinin hukuksal olarak başlaması, sona ermesi, tarafları, tarafların borç ve yükümlülükleri, sigortacılıkla ilgili diğer kurumlar, sigortada hasar araştırmacısı, yetki ve sorumluluklarının hukuki çerçevesi, hasar araştırmasından beklenmesi gerekenler, sigorta hasarlarında hukuki ispat sorunları, suistimal kavramı, suistimalcinin özellikleri, suistimal üçgeni, sigorta suistimalinin boyutu, suistimallerin sınıflandırılması, mücadele yöntemleri ve araçları, suistimal göstergeleri (red flags) ele alınmıştır.

Sigorta sektöründeki suistimalleri engellemeye yönelik olarak suistimalle mücadele ve farkındalığın esas alındığı eğitimlerimiz planlanarak devam etmektedir.