SİSEB Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları

Bu sitenin sahibi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)'dir. Siteyi ziyaret eden kullanıcılar asgari olarak aşağıda yer alan ilke ve koşulları peşinen kabul etmiş sayılır.

 1. Genel Uyarılar
 2. Web Sayfasının Kullanımına Yönelik
 3. Mobil Uygulamaların Kullanımına Yönelik
 1. Genel Uyarılar
  1. Sigortacılık Kanunu ve SBM'nin tabi olduğu diğer mevzuat gereğince, e-posta / metin / mesaj / mobil uygulama / web sayfası içeriği gizli bilgi içermese dahi bir bütün olarak ilgilileri arasında gizli belge hükmündedir. SBM'nin bilgisi ve yazılı onayı olmadan herhangi bir yolla alenileştirilemez, çoğaltılamaz, içeriği kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, değiştirilemez ve hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz veya kullandırılamaz.
  2. E-Posta / metin / mesaj / mobil uygulama / web sayfası içeriğindeki bilgilerin yetkisiz kullanılması, çoğaltılması, dağıtılması, ilgisiz kişilere herhangi bir yolla iletilmesi ya da benzeri eylemlerde kullanılması yasaktır.
  3. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ile ilgili herhangi bir bilgiyi/mesajı yanlışlıkla elde ettiyseniz, lütfen göndericiyle temasa geçiniz, siliniz ve www.sbm.org.tr'deki iletişim formundan SBM'ye bilgi veriniz.
  4. Site aracılığıyla verilen hizmetlerde kullanıcılardan alınan bilgilere yetkisiz erişimlerin engellenmesi için, bilgi sistemleri üzerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır ve bu site aracılığı ile gerçekleştirilmiş olan tüm aktivitelere ait kayıtlar, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi gizlilik politikası çerçevesinde saklanmaktadır.
  5. Bu gizlilik kuralına aykırı davranış halinde ilgililer hakkında Sigortacılık Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Bu yolla elde edilmiş belgenin ifşa edilmesi veya kullanılması nedeniyle SBM'nin doğrudan ya da dolaylı olarak uğrayacağı zararların tazmin hakkı saklıdır.
 2. Web Sayfasının Kullanımı
  1. siseb.sbm.org.tr sitesi ve içeriğinin sahibi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)'dir. Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıda belirtilenleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer kullanım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.
  2. Sigortacılık Kanunu'nun 31/B maddesi gereğince Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin bütün işlem ve kayıtları gizlidir. SBM ile ilişkide olanlar ya da SBM tarafından yayınlanan bilgileri herhangi bir şekilde elde edenler, bunları kanunda açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya başkalarının yararlarına kullanamazlar, kar amacı taşımasa dahi ticari ya da sosyal faaliyette kullanamaz. Elde edilen bilgi SBM tarafından alenileştirilmiş ve sır özelliği taşıması dahi açıklamaya ilişkin yasak geçerlidir. Buna aykırı hareket edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve iki yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. İlgili tüzel kişiler için de Türk Ceza Kanunu'nda belirlenen güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
  3. SBM web sitesi ve içeriği, hiçbir kişi veya kuruluşa herhangi bir konuda herhangi bir taahhüt içermemektedir.
  4. Kullanıcılar, sitedeki bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Mevcut olan bilgiler SBM tarafından aleni olarak yayınlanmış olsa dahi, SBM'nin önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, kâr amacı olmasa dahi hiçbir ticari ve tanıtım faaliyetinde kullanılamaz.
  5. www.sbm.org.tr sitesinde üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi, tasarım, resim, logo gibi telif hakları, tescilli marka, patent ve mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilebilecek tüm haklar SBM ve ortaklarına aittir. SBM'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz, ticari amaçla kullanılmaz.
  6. SBM, www.sbm.org.tr sitesi ve bağlantılı elektronik ortamlarda yer alan tüm bilgileri ve tasarımı önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
  7. SBM, web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bunlara dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar veya kayıplardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Sitede bulunan bilgilere dayanılarak her türlü karar ve eylemin sorumluluğu bilgiyi alana ve kullanana aittir; SBM sorumlu değildir. Sitede yer alan bilgiler herhangi bir hukuki uyuşmazlıkta delil olarak kullanılamaz.
  8. www.sbm.org.tr sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan, SBM sorumlu tutulamaz. Yönlendirme yapılan sitenin sorumluluğu malikine aittir.
 3. Mobil Uygulamaların Kullanımı
  1. Doldurulan Mobil Kaza Tutanağı (MKT) SBM kayıtlarına gönderilmektedir.
  2. Girilen bilgilerin sorumluluğu doldurana aittir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve TCK gereği suçtur.
  3. Düzenlenen tutanak içeriğiyle ilgili SBM’nin ve Sigorta Şirketinin sorumluluğu yoktur.
  4. Bilgiler SBM kayıtlarında saklanacak, Sigorta Şirketleri ile paylaşılacak ve ileri tarihlerde 3. kişi sorgulamalarda kullanılacaktır.
  5. MKT işleminin onaylanmasını takiben girilen bilgiler ilgili Sigorta şirketine iletilir ve sorgulamalarda kullanılmak üzere hasar kaydı oluşturulur.
  6. MKT’den bağımsız olarak ilgilisi tarafından ayrıca hasar ihbarı sigorta şirketine yapılmak zorundadır.
  7. Güvenliğiniz için mobil dahil tüm ortamlarda kişisel bilgilerinizi koruyunuz.
  8. Kimlik numaranızı, araç plakanızı ve benzeri bilgilerinizi bir arada yazılı olarak açıkta bulundurmayınız.
  9. Farklı internet uygulamalarında aynı şifreyi kullanmayınız.
  10. Cep telefonunuzun ve bilgisayarınızın sizin dışınızdaki kişiler tarafından kullanılmasını engellemek için mutlaka güvenlik şifresi ve tuş kilidi gibi uygulamalar ile koruyunuz.
  11. Zararlı yazılımlardan korunmak için tüm uygulamaları güvenli mobil uygulama mağazalarından indiriniz.
  12. Cep telefonunuza ve bilgisayarınıza tanımadığınız kişilerden gelen e-postaları ve eklentilerini açmayınız.
  13. Cep telefonları ve bilgisayarlar için hazırlanmış güncel anti-virüs yazılımları kullanınız.
  14. Kendisini Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi çalışanı olarak tanıtan kişiler ile kişisel bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayınız. Şüphelendiğiniz durumlarda lütfen, www.sbm.org.tr adresindeki iletişim formunu doldurarak SBM’ye ulaşmasını sağlayınız.
  15. Güvenliğinden emin olmadığınız genel kullanıma açık wifi ve bluetooth gibi kablosuz ağları kullanmayınız. Bluetooth üzerinden gelen, kaynağını ve güvenilirliğini bilmediğiniz dosyaları kabul etmeyiniz.
  16. İhtiyaç duymadığınız zamanlarda wifi ve bluetooth gibi uygulamalarınızı kapalı tutunuz.